z

Metropolitenin ən ağır sahələrindən biri ölkənin ən nümunəviləri sırasındadır