Тендеры

27 февраля 2021 15:08

Hidroizolyasiya məhsullarının satın alınmasına dair bildiriş

Tenderin davamından imtina edilmişdir

24 февраля 2021 11:08

Yaşıllaşdırma işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

24 февраля 2021 9:33

Kimyəvi məhsulların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

23 февраля 2021 8:42

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satın alınmasına dair bildiriş

Prosedurun davamından imtina edilib

19 февраля 2021 12:06

VAQONLARIN DİAQNOSTİK MÜAYİNƏ XİDMƏTİNİN SATIN ALINMASINA DAİR BİLDİRİŞ

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

18 февраля 2021 9:43

müxtəlif obyektlərində yaşıllaşdırma işlərinin satınalınması üzrə TENDER

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 февраля 2021 9:35

sanitar-gigiyenik və tibbi məhsulların satınalınmasıNA DAİR BİLDİRİŞ

10 mart 2021-ci il tarixinə keçirilmişdir

17 февраля 2021 10:12

abraziv qumun satın alınmasına dair bildiriş

Prosedurun davamından imtina edilib

17 февраля 2021 10:00

Elektrik mühərrikləri üçün sarğı materialların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

17 февраля 2021 9:44

İzolyasiya materiallarının satınalınması satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

12 февраля 2021 11:37

Avtomobil dayanacağında oda davamlı membranın quraşdırılması işlərinin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

10 февраля 2021 9:24

Stansiya adları üçün hərflərin alınıb quraşdırılması işlərinin satın alınmasına dair sorğu

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

02 февраля 2021 8:33

Frezlər, burğular və laqonda daşlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır