24 Yanvar 2018

Metropolitendə təcrübə keçən tələbələrə sertifikatlar verilib

Nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək üçün onlara əvəzsiz dəstək

20 Yanvar 2018

20 Yanvar tarixinin günahsız qurbanlarının xatirəsi metropolitendə yad edilir

Bütün stansiyalarda qatarların fasiləsiz fit səsi ilə anım dəqiqəsi keçirilib

18 Yanvar 2018

Deponun park yollarında dəmir-beton şpallar

Beton tirlərdən istifadə məsələsi öyrənilir

08 Yanvar 2018

Depoda yeni alçaldıcı yarımstansiya istifadəyə verilib

Yarımstansiya ilk dəfə olaraq yalnız bir tərəfdaşın avadanlığı ilə qurulub