Tenders

13 June 2022 14:20

Müxtəlif markalı güc kabellərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

13 June 2022 11:00

Kimyəvi məhsulların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

13 June 2022 10:00

Müxtəlif markalı güc kabellərinin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

08 June 2022 12:21

Hidroizolyasiya məhlulunun satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

08 June 2022 11:16

Hidroizolyasiya məhlulunun satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

01 June 2022 12:13

PVX membran örtüyünün satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

01 June 2022 10:05

İzolyasiya materiallarının satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

20 May 2022 12:51

Rəqəmsal formatda video çəkilişin aparılması xidmətinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 May 2022 15:11

Qanovların döşəməsi üçün rezin məmulatlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

16 May 2022 12:14

Sendviç panel və profnastilin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

16 May 2022 10:14

Boyavuran avadanlıq və onun ehtiyat hissələrinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 April 2022 12:05

Vaqonların təmirində istifadə olunan sıxlaşdırıcıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 April 2022 11:17

Muftaların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

26 April 2022 8:52

Ventilyasiya sisteminin quraşdırılması işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 April 2022 11:33

Ölçü vasitələrinin kalibrovka xidmətinin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

21 April 2022 15:36

Müxtəlif növ ölçü cihazlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

20 April 2022 13:20

Təsərrüfat mallarının satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 April 2022 14:14

Kimyəvi məhsulların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 April 2022 11:08

Kimyəvi məhsulların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

15 April 2022 15:09

İşçi alətləri üçün sərfiyyat materiallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

14 April 2022 8:42

İstismar sahəsi üzrə yolun üst quruluş elementlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

13 April 2022 0:00

Müxtəlif markalı güc kabellərinin satınalınmasına dair tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 March 2022 13:04

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 March 2022 12:11

Elektrik mühərrikləri üçün sarğı materiallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

22 February 2022 15:21

Müxtəlif növ ölçü cihazlarının satın alınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

22 February 2022 10:18

Südün tədarükü və təchizatının satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 February 2022 12:33

Müxtəlif növ işıqlandırıcıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 February 2022 12:29

Birləşdirici bağlantıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

14 February 2022 15:42

Xüsusi təyinatlı sənaye yağların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

26 January 2022 12:08

Maliyyə hesabatlarının audit olması xidmətinin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

26 January 2022 12:07

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satınalınması

Tender bir lot üzrə keçirilir

24 January 2022 9:11

Boya məhsullarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 January 2022 12:08

Kartriclərin “Açıq Tender” üsulu ilə satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 January 2022 10:15

Printerlərin təmiri və kartric doldurulması xidmətlərinin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 January 2022 10:17

Meşə materiallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

17 January 2022 12:32

Metal flyans və bağlantıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

17 December 2021 13:08

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 November 2021 8:20

Polad dairə və altıbucaqların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 November 2021 8:19

Müxtəlif növ almaz kəsici vasitələr və burğuların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

24 November 2021 10:06

Müxtəlif növ elektrik mallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

15 November 2021 8:31

Kartriclərin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

29 October 2021 8:54

Monitorların alınması və quraşdırılması işlərinin SATINALINMASINA DAİR BİLDİRİŞ

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

28 October 2021 9:04

Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün sürtkü yağlarının SATINALINMASINA DAİR BİLDİRİŞ

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 October 2021 9:22

ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN KABEL MUFTALARININ SATINALINMASIna dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 October 2021 10:45

Yaxma və yapışdırıcıların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 October 2021 10:35

Sementin satınalması üzrə bildiriş

Sorğu keçirilir

29 September 2021 10:22

Müxtəlif növ tikinti mallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır