About "Baku Metropolitan" CJSC

30 June 2021 9:35

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2020-Ci İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

26 June 2020 11:36

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

27 June 2019 0:00

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2018-CI İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

28 June 2018 0:00

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2017-CI İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

01 June 2017 0:00

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2016-CI İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

05 May 2016 0:00

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə mühasibat balansı

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə mühasibat balansı