Tenderlər

29 Aprel 2022 12:05

Vaqonların təmirində istifadə olunan sıxlaşdırıcıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 Aprel 2022 11:17

Muftaların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

26 Aprel 2022 8:52

Ventilyasiya sisteminin quraşdırılması işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 Aprel 2022 11:33

Ölçü vasitələrinin kalibrovka xidmətinin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

21 Aprel 2022 15:36

Müxtəlif növ ölçü cihazlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

20 Aprel 2022 13:20

Təsərrüfat mallarının satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 Aprel 2022 14:14

Kimyəvi məhsulların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 Aprel 2022 11:08

Kimyəvi məhsulların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

15 Aprel 2022 15:09

İşçi alətləri üçün sərfiyyat materiallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

14 Aprel 2022 8:42

İstismar sahəsi üzrə yolun üst quruluş elementlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

13 Aprel 2022 0:00

Müxtəlif markalı güc kabellərinin satınalınmasına dair tender

Tender bir lot üzrə keçirilir