Tenderlər

30 Mart 2020 22:23

“Yük və minik avtomobil təkərlərinin”satınalınmasına dair bildiriş

“21” aprel 2020-ci il tarixinə keçirilmişdir

30 Mart 2020 22:16

Dizel mühərrikli çəngəlli yükləyicilərin satın alınmasına dair bildiriş

“17” aprel 2020-ci il tarixəinə keçirilmişdir

30 Mart 2020 22:09

Müxtəlif növ akkumulyatorların satınalınmasına dair bildiriş

“15” aprel 2020-ci il tarixinə keçirilmişdir

30 Mart 2020 17:06

İşıqlandırma sistemi üçün avadanlıq və malların satınalınmasına dair bildiriş

“15” aprel 2020-ci il tarixinə keçirilmişdir

30 Mart 2020 17:00

Korroziya əleyhinə xüsusi boya örtüklərinin satın alınmasına dair bildiriş

“16” aprel 2020-ci il tarixinə keçirilmişdir

30 Mart 2020 16:52

Çiller soyutma sisteminin quraşdırılması işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

“16” aprel 2020-ci il tarixinə keçirilmişdir

13 Mart 2020 15:30

İşıqlandırma sistemi üçün avadanlıq və malların satınalınmasına dair bildiriş

“08” aprel 2020-ci il tarixinə keçirilmişdir