02 Fevral 2021 8:33

Frezlər, burğular və laqonda daşlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19.01.2021-ci il tarixində keçirilmiş “Bakı Metropoliteni” QSC üçün Frezlər,burğular və laqonda daşlarının  “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə "METAL ELMİ-TEXNİKİ MӘRKӘZİ" MMC qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə 27.01.2021-ci il tarixdə  171 454,00 manat (yüz yetmiş bir min dörd yüz  əlli dörd manat  00  qəpik)  məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.  

 

“Bakı Metropoliteni” QSC

 Tender Komissiyası

 

 

 Bütün Tenderlar