07 Oktyabr 2019 0:00

Müxtəlif növ mühafizə vasitələrinin satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 13.09.2019-cu il tarixdə keçirilmiş LOT-1 “Bakı Metropoliteni” QSC üçün müxtəlif növ mühafizə vasitələrinin “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə “Debet Uniform” MMC qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə lot-1 üzrə 07.10.2019-cu il tarixdə ƏDV daxil 582596.68 manat (beş yüz səksən iki min beş yüz doxsan altı manat 68 qəpik) manat məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.


“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar