27 İyun 2019 0:00

Müxtəlif işlərin satınalınmasına dair bildiriş

Satınalma müqavilələri imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 11 iyun 2019-cu il tarixdə müxtəlif işlərin satınalınmasına dair 4 lot üzrə keçirilmiş açıq tenderdə

LOT-1. "Bakı Metropoliteni" QSC-nin Struktur bölmələrində havalandırma, santexnika, istilik sistemi, işıqlandırma və s. işlərin satınalınması üzrə “SMT İnşaat” MMC ƏDV daxil 223 074,63 manat (iki yüz iyirmi üç min yetmiş dörd manat, 63 qəpik) manat məbləği ilə
LOT-2. "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "N.Nərimanov" elektrik deposu ərazisində tikanlı məftildən, metal profildən xüsusi tipli mühafizə hasarının və 17, 24, 40 saylı şaxtaların üzərində metal konstruksiyadan ventilyasiya köşklərinin hazırlanıb quraşdırılması işlərinin satınalınması üzrə “Bakı-Mexaniki-Təmir” ATSC ƏDV daxil 272 527,79 (iki yüz yetmiş iki min beş yüz iyirmi yeddi manat, 79 qəpik) manat məbləği ilə
Lot 3. "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "B03" stansiyasında 35 kv-luq Paylayıcı qurğu binasında fasadın şüşə və kompozit material ilə üzlənməsi işlərinin satınalınması üzrə “STA Inşaat” MMC ƏDV daxil 265 712,48 manat (iki yüz altmış beş min yeddi yüz on iki manat, 48 qəpik) manat məbləği ilə
Lot 4. "Bakı Metropoliteni" QSC-nin müxtəlif obyektlərində asfalt beton təmir işlərinin işlərinin satınalınması üzrə Təməl-M" firması 198 576.30 (bir yüz doxsan səkkiz min beş yüz yetmiş altı manat 30 qəpik) manat məbləğ ilə qalib elan olunmublar.
Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə 25.06.2019-cu il tarixində, müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışdır.

 

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar