18 Aprel 2019 0:00

Qum, çınqıl və sair materialların satınalınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 04.03.2019-cu il tarixdə keçirilmiş Qum, çınqıl və s. materialların (daşınması ilə birlikdə) “Açıq Tender” üsulu ilə satınalınmasına dair müsabiqədə “AZ-TEK.IN” MMC qalib elan olunmuşdur və qalib gəlmiş təşkilat ilə malların və onların daşınmasının ümumi dəyəri 2 146 260,00 manat (iki milyon yüz qırx altı min iki yüz altmış manat 00 qəpik) məbləğində 16.04.2019 cu il tarixində müvafiq satınalma müqavilə imzalanmışdır.


“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar