23 Fevral 2019 0:00

Rezin, plastik məmulatların və onların hazırlanması üçün qəliblərin satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 22.01.2019-cu il tarixdə keçirilmiş 1 lot üzrə rezin, plastik məmulatların və onların hazırlanması üçün qəliblər “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə 21.02.2019-cu il tarixdə "Elastik" MMC - ƏDV daxil 110 994,15 manat (yüz on min doqquz yüz doxsan dörd manat 15 qəpik), “Qranit” firması - ƏDV daxil 22 697,77 manat (iyirmi iki min altı yüz doxsan yeddi manat 77 qəpik), "Polimart" MMC - ƏDV daxil 18 552,10 manat (on səkkiz min beş yüz əlli iki manat 10 qəpik) məbləğində qalib elan olunmuşdurlar və müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışdır.

 

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar