05 Fevral 2019 0:00

“Bakımetrolayihə” institutu üçün kompüter avadanlıqlarının satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 09.01.2019-cu il tarixdə keçirilmiş 1 lot üzrə “Bakımetrolayihə” institutu üçün kompüter avadanlıqlarının “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə "Bakinity Distribution" MMC qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə lot-1 üzrə 28.01.2019-cu il tarixdə ƏDV daxil 191471,52 (yüz doxsan bir min dörd yüz yetmiş bir manat 52 qəpik) manat məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.


“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar