14 Fevral 2019 0:00

Müxtəlif tipli avtomaşınların satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 09.01.2019-cu il tarixdə keçirilmiş 3 lot üzrə "Bakı Metropoliteni" QSC üçün müxtəlif tipli avtomaşınları “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə

Lot-2. 1 ədəd - Yanacaq daşıyan avtomaşının satınalınması üzrə “Ref Motors” MMC qalib elan olunmuşdur və qalib gəlmiş təşkilat ilə ƏDV daxil 98 000,00 (doxsan səkkiz min manat 00 qəpik ) məbləğində 08.02.2019 cu il tarixində müvafiq satınalma müqavilə imzalanmışdır.

Lot-3. 2 ədəd - Qəza-bərpa avtomaşınlarının satınalınması üzrə “Ref Motors” MMC qalib elan olunmuşdur və qalib gəlmiş təşkilat ilə ƏDV daxil 119 800,00(yüz on doqquz min səkkiz yüz manat 00 qəpik ) məbləğində 08.02.2019 cu il tarixində müvafiq satınalma müqavilə imzalanmışdır.


“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar