14 Yanvar 2019 0:00

Müxtəlif növ elektrik mallarının və stansiyalarda təmizlik işləri xidmətinin satınalınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

 “Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 11.12.2018-ci il tarixdə keçirilmiş 2 lot üzrə  “Bakı Metropoliteni” QSC üçün müxtəlif növ  elektrik mallarının və stansiyalarda  təmizlik işləri xidmətinin “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə lot-2 stansiyalarda təmizlik işləri xidmətinin alınması üzrə “Tais İKF" MMC qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə ƏDV daxil 1 999 994,08 (bir milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan dörd manat 08  qəpik) manat məbləğində 11.01.2019-cu il tarixində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar