18 Dekabr 2018 0:00

Istismar və tikinti sahələri üçün zəruri olan malların, işlərin və xidmətin satın alınmasına dair

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 30.11.2018-ci il tarixdə keçirilmiş 4 lot üzrə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin istismar və tikinti sahələrinin normal işinin təşkili üçün zəruri olan malların, işlərin və xidmətin “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə lot-1 “Bakı Metropoliteni” QSC-nin müəyyən ərazilərində səki və yollara asfalt örtüyünün qoyulması işlərinin alınması üzrə "TƏMƏL-M" firması, lot-2 “Bakı Metropoliteni” QSC-nin inzibati binalarında 2019-cu il üçün təmizlik işlərinə dair xidmətin göstərilməsinin alınması üzrə “Master Clean” MMC, lot-3 Təsərrüfat mallarının alınması üzrə “All Supply” MMC və “NB Qrup” MMC qalib elan olunmuşdurlar. Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə lot-1 üzrə "TƏMƏL-M" firması ilə ƏDV daxil 134590,79 (yüz otuz dörd min beş yüz doxsan manat 79 qəpik) manat, lot-2 üzrə “Master Clean” MMC ilə ƏDV daxil 224 945,76 (iki yüz iyirmi dörd min doqquz yüz qırx beş manat 76 qəpik) manat, lot-3 üzrə “All Supply” MMC ilə ƏDV daxil 222214,90 (iki yüz iyirmi iki min iki yüz on dörd manat 90 qəpik) manat və “NB Qrup” ASC ilə ƏDV daxil 40115,99 (qırx min yüz on beş manat 99 qəpik) manat məbləğlərində 11.12.2018-ci il tarixində müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışdır.

 

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar