18 Dekabr 2018 0:00

Istismar və tikinti sahələrinin normal işinin təşkili üçün zəruri olan işlərin satın alınmasına dair

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 05.12.2018-ci il tarixdə keçirilmiş 6 lot üzrə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin istismar və tikinti sahələrinin normal işinin təşkili üçün zəruri olan işlərin “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə lot-1 “Bakı Metropoliteni” QSC-nin “Xətai” stansiyası üçün müxtəlif tip ehtiyat gərginlik qoşucularının və idarəetmə qutularının quraşdırılması işlərinin alınması üzrə "İ.M.S. Engineering Ltd" MMC, lot-2 "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Bakmil" stansiyasının inzibatı otaqlarında kondisioner sisteminin quraşdırılması işlərinin alınması üzrə “Form Cond” MMC, lot-3 "Bakı Metropoliteni" QSC-nin “N.Nərimanov” Elektrik deposunda A-12 yarımstansiya ilə 6/0.4 kv-kuq D-1 alçaldıcı yarımstansiya arasında kabel kollektorunun tikintisi işlərinin alınması üzrə “Kaspian Standart CO” MMC və lot-6 "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "N.Nərimanov" Elektrik deposunun ərazisində "Depo-1" yarımstansiyasında və Avtonəqliyyat kolonun yük maşınlarının sexində döşəmənin epoksid döşəmə örtüyü ilə rənglənməsi işlərinin alınması üzrə “CMT Group” MMC qalib elan olunmuşdurlar. Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə lot-1 üzrə "İ.M.S. Engineering Ltd" MMC ilə ƏDV daxil 14371,44 (on dörd min üç yüz yetmiş bir manat 44 qəpik) manat, lot-2 üzrə “Form Cond” MMC ilə ƏDV daxil 73180,89 manat (yetmiş üç min yüz səksən manat 89 qəpik) manat, lot-3 üzrə “Kaspian Standart CO” MMC ilə ƏDV daxil 285102,34 manat (iki yüz səksən beş min yüz iki manat 34 qəpik) manat və lot-6 üzrə “CMT Group” MMC ilə ƏDV daxil 22061,47 manat (iyirmi iki min altmış bir manat 47 qəpik) manat məbləğlərində 11.12.2018-ci il tarixində müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışdır.

 

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar