03 Avqust 2017 0:00

Sürtgü yağları, işçi alətləri sərfiyyat materialları, kompüter malları və avadanlığının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqavilələri imzalanıb

"Bakı Metropoliteni" QSC tərəfindən 12.06.2017-ci il tarixdə 3 lot üzrə açıq tender üsulu ilə keçirilən “Bakı Metropoliteni” QSC-nin normal işinin təşkili üçün zəruri olan malların satın alınmasına dair müsabiqədə LOT-1. “Sürtgü yağlarının satın alınması” üzrə "Technoil" MMC, LOT-2. “ İşçi alətləri üçün sərfiyyat materiallarının satın alınması üzrə “Avera Servis” MMC və "Metal-ETM" MMC və LOT-3. “Kompüter mallarının və avadanlıqlarının satın alınması” üzrə "Bestcomp Group" MMC qalib elan olunmuşdurlar. Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə LOT-1. 167722,49 (yüz altmış yeddi min yeddi yüz iyirmi iki manat 49 qəpik) manat , LOT-2. üzrə 83.193,54 manat (səksən üç min yüz doxsan üç manat 54 qəpik) və 121.320,52 (yüz iyirmi bir min üç yüz iyirmi manat 52 qəpik) manat , LOT-3. üzrə 326524,50 (üç yüz iyirmi altı min beş yüz iyirmi dörd manat 50 qəpik) manat ƏDV daxil məbləğlərində 31.07.2017-ci il tarixində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar