03 Avqust 2017 0:00

Tikinti malları, keramoqranit, qranit və mərmərin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqavilələri imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 11.05.2017-ci il tarixdə keçirilməsi nəzərdə tutulan, lakin “24” may 2017-ci il tarixdə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin istismar və tikinti sahələrinin normal işinin təşkili üçün zəruri olan malların və ehtiyat hissələrinin satın alınmasına” dair LOT-3 Qranit və mərmərin satın alınması üzrə "Akkord Mərmər Qranit" MMC, LOT-4. Keramoqranitin satın alınması üzrə "AKABE" MMC, LOT-8. Tikinti mallarının satın alınması üzrə isə "Fəxrəddin K" MMC, "Yurd-F" LLC və Aztol Alat" MMC qalib elan olunmuşdurlar. Qalib gəlmiş təşkilatlarla LOT-3 üzrə 1 037 003,47 (bir milyon otuz yeddi min üç manat 47 qəpik) manat, LOT-4. üzrə 577374.00 (beş yüz yetmiş yeddi min üç yüz yetmiş dörd manat, 00 qəpik) manat , LOT-8. üzrə 12248,40 (on iki min iki yüz qırx səkkiz manat 40 qəpik) manat , 76122,63 (yetmiş altı min yüz iyirmi iki manat 63 qəpik) manat və 363593,40 (üç yüz altmış üç min beş yüz doxsan üç manat 40 qəpik) manat məbləğlərində 31.07.2017-ci il tarixdə ƏDV daxil məbləğlərdə müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışdır.


“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar