01 Avqust 2017 0:00

Qum, çınqıl və s. materialların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 05.05.2017-ci il tarixdə keçirilmiş 2 lot üzrə  “Bakı Metropoliteni” QSC üçün qum, çınqıl və s. materialların (daşınması ilə birlikdə) və plastifikatorların (beton qatqıları) “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə lot-1 Qum, çınqıl və s. materialların (daşınması ilə birlikdə) alınması üzrə "Az-Tek.İn" MMC və lot-2 Plastifikatorların (beton qatqıları)  alınması üzrə "Sika" MMC qalib elan olunmuşdurlar. Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə lot-1 üzrə 26.07.2017-ci il tarixdə ƏDV daxil 1996520,00 (bir milyon doqquz yüz doxsan altı min beş yüz iyirmi manat 00 qəpik) manat və lot-2 üzrə 27.07.2017-ci il tarixdə ƏDV daxil 405518,80 (dörd yüz beş min beş yüz on səkkiz manat 80 qəpik) manat məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar