04 Sentyabr 2021 12:34

Müxtəlif növ fərdi mühafizə vasitələrinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən “29” iyul 2021-ci il tarixdə Dövlət Satınalmalarının Vahid Internet Portal vasitəsi ilə “Bakı Metropoliteni” QSC üçün müxtəlif növ fərdi mühafizə vasitələrinin satınalınmasına dair “Açıq Tender” (Elektron) üsulu ilə müsabiqə keçirilmiş və "DEBET SAFETY" MMC qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə 598943,81 (beş yüz doxsan səkkiz min doqquz yüz qırx üç manat 81 qəpik)  manat ƏDV daxil məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

 

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin

 Tender KomissiyasıBütün Tenderlar