05 İyul 2017 0:00

"Nərimanov" deposunda blok post binasının özülünə dəmir beton svayların qazılıb betonlanmasının satınalınmasına dair

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

Bildiriş

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən “05” iyun  2017-ci il tarixdə keçirilmiş "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "N.Nərimanov" elektrik  deposunda Blok post binasının özülünün  altına d=700 mm olan dəmir beton svayların  qazılıb betonlanması (n=30 ədəd L=7.0 m) işlərinin  satın alınmasına dair İcraçının  məbləğində satınalınması üzrə “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə  “Körpü-Bina-Tikinti” MMC  qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə 05.07.2017-ci il tarixdə ƏDV daxil 64 322,25  manat (altmış dörd  min üç  yüz iyirmi iki manat 25  qəpik) manat məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar