z

Metropoliten İşçiləri Həmkarlar ittifaqı

Metropoliten İşçiləri Həmkarlar İttifaqı

2003-cü il mayın 8-də metropolitenin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin bazasında Metropoliten İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Birliyi təsis edilib. 2014-cü ildən keçirilmiş yığıncaqda Metropoliten İşçiləri Həmkarlar İttifaqı adı ilə fəaliyyətini davam etdirir.
Azərbaycan Dəmiryol Nəqliyyatı və Nəqliyyat İşçiləri həmkarlar İttifaqları Təşkilatının tabeliyindən ayrılaraq müstəqil qurum kimi fəaliyyətə başladığı dövrdə metropoliten rəhbərliyi ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq dövri kollektiv müqavilələr imzalayıb və qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə mütəmadi olaraq nəzarət edir.
MİHİ öz fəaliyyətini beynəlxalq həmkarlar təşkilatlarına üzv olmaq istiqamətində qurub.
 

2003-cü il mayın 8-də metropolitenin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin bazasında Metropoliten İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Birliyi təsis edilib. 2014-cü ildən keçirilmiş yığıncaqda Metropoliten İşçiləri Həmkarlar İttifaqı adı ilə fəaliyyətini davam etdirir.
Azərbaycan Dəmiryol Nəqliyyatı və Nəqliyyat İşçiləri həmkarlar İttifaqları Təşkilatının tabeliyindən ayrılaraq müstəqil qurum kimi fəaliyyətə başladığı dövrdə metropoliten rəhbərliyi ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq dövri kollektiv müqavilələr imzalayıb və qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə mütəmadi olaraq nəzarət edir.
MİHİ öz fəaliyyətini beynəlxalq həmkarlar təşkilatlarına üzv olmaq istiqamətində qurub.