z

Elektrik təchizatı xidməti

Elektrik təchizatı xidməti

Yaranma tarixi: 1966-cı ilin avqust ayında elektromexanika adı ilə yaradılıb və ilk illər elektrik təchizatı və eskalator təsərrüfatını özündə birləşdirməklə Rabitə evində yerləşib. Həmin illər bu xidmət elektrik təchizatı, avtomatika və telemexanika, eskalator distansiyası, kabel şəbəkəsi və işıqlandırma distansiyalarından, birləşmiş emalatxanalardan ibarət olub.

Ünvanı: Az 1062, Bakı, Ələsgər Qayıbov küçəsi, 11.

1977-ci ilin 15 may tarixində yol, tunel qurğuları və sanitariya texnikası xidmətinin tərkibindən ayrılaraq bir müddət sərbəst fəaliyyət göstərən sanitariya distansiyası elektromexanika xidmətinin eskalator distansiyası ilə birləşdirilərək elektromexanika adı altında yeni bir xidmət yaradılıb. Əvvəlki elektromexanika xidməti tərkibində elektrik təchizatı, avtomatika və telemexanika, eskalator distansiyası, kabel şəbəkəsi və işıqlandırma distansiyalarını saxlamaqla elektrik yarımstansiyaları və şəbəkələri xidmətinə çevrilib. 1986-cı ilin əvvəlindən xidmətin adı bir daha dəyişdirlərək, Elektrik təchizatı xidməti olub.
Vəzifələr: qatarların hərəkət təhlükəsizliyini, istehsalın səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək, yeni texnika və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə, sərnişinlərə xidmətin yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail olmaqla metropolitenin bütün elektrik istehlakçılarını fasiləsiz və etibarlı surətdə elektrik enerjisi ilə təchiz etmək, elektrik qurğu və avadanlıqlarını saz vəziyyətdə saxlamaq, onların ehtiyat gücünün yetərliyini  təmin etməkdir.

Yaranma tarixi: 1966-cı ilin avqust ayında elektromexanika adı ilə yaradılıb və ilk illər elektrik təchizatı və eskalator təsərrüfatını özündə birləşdirməklə Rabitə evində yerləşib. Həmin illər bu xidmət elektrik təchizatı, avtomatika və telemexanika, eskalator distansiyası, kabel şəbəkəsi və işıqlandırma distansiyalarından, birləşmiş emalatxanalardan ibarət olub.

Ünvanı: Az 1062, Bakı, Ələsgər Qayıbov küçəsi, 11.

1977-ci ilin 15 may tarixində yol, tunel qurğuları və sanitariya texnikası xidmətinin tərkibindən ayrılaraq bir müddət sərbəst fəaliyyət göstərən sanitariya distansiyası elektromexanika xidmətinin eskalator distansiyası ilə birləşdirilərək elektromexanika adı altında yeni bir xidmət yaradılıb. Əvvəlki elektromexanika xidməti tərkibində elektrik təchizatı, avtomatika və telemexanika, eskalator distansiyası, kabel şəbəkəsi və işıqlandırma distansiyalarını saxlamaqla elektrik yarımstansiyaları və şəbəkələri xidmətinə çevrilib. 1986-cı ilin əvvəlindən xidmətin adı bir daha dəyişdirlərək, Elektrik təchizatı xidməti olub.
Vəzifələr: qatarların hərəkət təhlükəsizliyini, istehsalın səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək, yeni texnika və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə, sərnişinlərə xidmətin yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail olmaqla metropolitenin bütün elektrik istehlakçılarını fasiləsiz və etibarlı surətdə elektrik enerjisi ilə təchiz etmək, elektrik qurğu və avadanlıqlarını saz vəziyyətdə saxlamaq, onların ehtiyat gücünün yetərliyini  təmin etməkdir.