z

Diaqnostika və metroloji təminat mərkəzi

Diaqnostika və metroloji təminat mərkəzi

Əsas vəifəsi: “Bakı Metropoliteni” QSC-nin struktur vahidlərində aparılan ölçmə işlərini mərkəzləşdirərək bir mərkəzdən əlaqələndirilməsini, metroloji təminatın yüsəldilməsinə xidmət etmək, infrastrukturun diaqnostik müayinəsini aparmaq.
Tarixi: “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin 9 sentyabr 2014-cü il tarixli əmri əsasında yaradılıb.
Vəzifələri:
Qatarların təhlükəsiz hərəkətini təşkil etmək məqsədilə ifrastrukturun yoxlanılması, nəzarəti,
metroloji xidmətlərin həyata keçirilməsi,
fiziki-kimyəvi analizlərin aparılması və korroziyadan mühafizə işlərinin yerinə yetirilməsi.

 

Əsas vəifəsi: “Bakı Metropoliteni” QSC-nin struktur vahidlərində aparılan ölçmə işlərini mərkəzləşdirərək bir mərkəzdən əlaqələndirilməsini, metroloji təminatın yüsəldilməsinə xidmət etmək, infrastrukturun diaqnostik müayinəsini aparmaq.
Tarixi: “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin 9 sentyabr 2014-cü il tarixli əmri əsasında yaradılıb.
Vəzifələri:
Qatarların təhlükəsiz hərəkətini təşkil etmək məqsədilə ifrastrukturun yoxlanılması, nəzarəti,
metroloji xidmətlərin həyata keçirilməsi,
fiziki-kimyəvi analizlərin aparılması və korroziyadan mühafizə işlərinin yerinə yetirilməsi.