"Bakı Metropoliteni" QSC haqqında

27 İyun 2019 0:00

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2018-CI İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

 

1-Balans_2018

 

Kapital_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menfeet_2018

 

 

Kassa_2018

audit_2018